ภาพบรรยากาศในกิจกรรมบรรยายภายใต้แคมเปญ COMME des GARCONS “The Inspiration” inspired by Rei Kawakubo

ภาพบรรยากาศจากกิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับแบรนด์ COMME des GARCONS ภายใต้แคมเปญ COMME des GARCONS “The Inspiration” inspired by Rei Kawakubo ที่โดยมีคุณ ชัญญา โตกฤษณะ (ผู้จัดการแบรนด์อาวุโส) และ คุณโชติธัช เจนเกียรติฟู (ผู้กำกับภาพยนตร์) มาร่วมพูดคุยกับเหล่านิสิต นักศึกษาเพื่อแบ่งปันข้อมูลในเชิงของ ความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า และการทำการตลาดของ แบรนด์แฟชั่นระดับโลก

โดยกิจกรรมการบรรยายสัญจรในครั้งนี้เดินทางไปยัง 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2.มหาวิทยาลัยรังสิต  สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิชาการออกแบบแฟชั่น

 

4.มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะมัณฑนศิลป์  ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

สนใจติดตามกิจกรรมของ COMME des GARCONS ประเทศไทยได้ทางเว็บไซต์ www.commedesgarconslovers.com และทางเฟสบุคกับอินสตราแกรม cdgloversth