Cookie Policy

แก้ไขครั้งล่าสุด: มิถุนายน 2564

นโยบายคุกกี้บริษัทในเครือ โคโม กรุ๊ป

นโยบายคุกกี้นี้อธิบายวิธีการที่องค์กรใน โคโม กรุ๊ป ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของตน

นโยบายคุกกี้นี้ออกโดย คลับ21 พีทีอี แอลทีดี (ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ของ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบนเว็บไซต์นี้ คลับ21 พีทีอี แอลทีดี เป็นองค์กรใน โคโม กรุ๊ป ซึ่งรวมถึงบริษัท ดังต่อไปนี้

บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด

คลับ 21 พีทีอี แอลทีดี

บริษัท คิดส์ 21 (ประเทศไทย) จำกัด

คิดส์ 21 พีทีอี แอลทีดี

คัลลิน่า พีทีอี แอลทีดี

ซุปเปอร์ เนเจอร์ แอลทีดี

โคโม ชัมบาลา พีทีอี แอลทีดี

โคโม ฟาวน์เดชั่น

โคโม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอเชีย) พีทีอี แอลทีดี

คลับ 21 จัดการบริการแบรนด์ที่ได้รับการระบุบนเว็บไซต์ของคลับ 21 ที่ www.club21global.com และ www.commedesgarconslovers.com

(เรียกรวมกันว่าเรา” “ของเราหรือพวกเรา“) และเว็บไซต์ทั้งหมด และโปรแกรมแอพพลิเคชั่นหมายรวมถึง

• Club21global.com;

• Culina.com.sg;

• Supernature.com.sg;

• kids21.com;

• blackbarrett.com;

• comohotels.com;

• comodempsey.sg;

• comoshambhala.com

• comofoundation.org and

• sg.club21global.com    my.club21global.com    th.club21global.com

hk.club21global.com    au.club21global.com    int.club21global.com

club21global.online.th

• commedesgarconslovers.com โปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของเว็บไซต์ทั้งหมดข้างต้น

(แต่ละเว็บไซต์ เรียกว่า เว็บไซต์หนึ่งของ โคโม กรุ๊ป และ เว็บไซต์ทั้งหมด เรียกรวมกันว่า เว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป)

นโยบายคุกกี้นี้ไม่ใช้กับเว็บไซต์ บริการ และ สินค้าที่มิได้แสดงหรือเชื่อมต่อกับนโยบายนี้ หรือ ที่มีนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นของตนเอง

วิธีการที่เราใช้คุกกี้

เพื่อให้เว็บไซต์หนึ่ง ๆ ของ โคโม กรุ๊ป ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม โคโม กรุ๊ป และ คู่ค้าของเราอาจวางไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก เรียกว่า คุกกี้ บนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น เว็บไซต์อื่น ๆ มากมายก็ทำอย่างเดียวกัน เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป คุณยินยอมให้โคโม กรุ๊ป ใช้คุกกี้ในวิธีการที่กำหนดด้านล่างนี้ ถ้าคุณไม่ยินยอมการใช้คุกกี้วิธีการดังกล่าว โปรดยุติการใช้เว็บไซต์ของโคโม กรุ๊ป

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (cookie)” เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์บันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ และ จดจำการกระทำ และ การตั้งค่า (ตัวอย่างเช่น การบันทึกเข้าใช้ ภาษา ขนาดตัวอักษร และ การตั้งค่าหน้าจออื่น) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อที่คุณไม่จำต้องบันทึกข้อมูลดังกล่าวทุกครั้งเมื่อคุณกลับเข้าหน้าเว็บไซต์หรือเปลี่ยนการใช้งานจากหน้าหนึ่งไปหน้าอื่น

เราใช้คุกกี้อย่างไร

โคโม กรุ๊ป ใช้คุกกี้ในวิธีการต่าง ๆ รวมถึง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับแต่งประสบการณ์ส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป ของคุณ

เพื่อจดจำการกระทำและการตั้งค่าของคุณ

เพื่อระบุตัวตนของคุณ และ พฤติกรรมและกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ และ

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เพื่อติดตามและป้องกันกิจกรรมฉ้อฉลบนเว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป

เพื่อใช้วิเคราะห์/ประเมินผลการใช้งานบน โคโม กรุ๊ป เว็บไซต์ โดยเครื่องมือ กูเกิล แอนะลิติกส์ และ อะโดบี ออมนิเจอร์

วิธีการควบคุมคุกกี้

คุณสามารถควบคุม และ/หรือ ลบคุกกี้ตามความประสงค์ของคุณโปรดดูรายละเอียดได้ที่ aboutcookies.org คุณสามารถลบคุกกี้ทั้งหมดที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และคุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่เพื่อป้องกันการวางคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องปรับแต่งการตั้งค่าบางอย่างทุกครั้งเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป ด้วยตนเอง และ บริการและการทำงานบางอย่างอาจไม่สามารถทำได้ คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ของเว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป โดยง่าย โดยการเลือกหนึ่งในลิงค์ ดังต่อไปนี้ ฉันยอมรับคุกกี้ / ฉันปฏิเสธคุกกี้

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของโคโม กรุ๊ป ที่ dataprotectionofficer.th@th.club21global.com.

COOKIES POLICY

Last Updated: June 2021

COOKIES POLICY – THE COMO GROUP OF COMPANIES

This Cookie Policy explains how the members of the COMO Group use cookies on their websites. This Cookie Policy is issued by Club 21 Pte Ltd (which is the data controller in respect of the personal data collected on this website. Club 21 Pte Ltd is a member of the COMO Group, which includes the

following businesses:

• Club 21 (Thailand) Co., Ltd.;

• Club 21 Pte Ltd;

• Kids 21 (Thailand) Co., Ltd.;

• Kids 21 Pte Ltd;

• Culina Pte Ltd;

• SuperNature Ptd Ltd;

• COMO Shambhala Pte Ltd;

• COMO Foundation

• COMO Hotels and Resorts (Asia) Pte Ltd and

• Club 21 managed brands identified on the Club 21 websites at www.club21global.com and www.commedesgarconslovers.com

(together “we”, “our” or “us”)

and all websites and applications including:

• Club21global.com;

• Culina.com.sg;

• Supernature.com.sg;

• kids21.com;

• blackbarrett.com;

• comohotels.com;

• comodempsey.sg;

• comoshambhala.com;

• comofoundation.org and

• sg.club21global.com    my.club21global.com    th.club21global.com

hk.club21global.com    au.club21global.com    int.club21global.com

club21global.online.th    

• commedesgarconslovers.com mobile applications for any of the above

(each a “COMO Group website” and together “The COMO Group websites”).

This Cookie Policy does not apply to websites, services and products that do not display or link to this policy or that have their own privacy policies.

HOW WE USE COOKIES

To enable a COMO Group website to function properly, the COMO Group and our partners may place small data files called cookies on your device or computer. Many other websites do this too. By visiting or using the COMO Group website, you consent to the COMO Group’s use of cookies in the ways described below. If you do not agree with the use of cookies in this way, please do not use the COMO Group website.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit a website. It enables the website to recognise your device or computer and remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you do not have to keep re-entering that information whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?

The COMO Group uses cookies in a number of ways, including:

to enhance and tailor your experience of the COMO Group websites;

to remember your actions and preferences;

to identify you and your browsing habits and activities; and

for security purposes to track and prevent fraudulent activity on the COMO Group websites.

We also use Google analytic and Adobe Omniture tools to measure and understand how you use the COMO Group websites.

How to control cookies?

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer or device and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a COMO Group website and some services and functionalities may not work. You can easily accept or reject the cookies on a COMO Group website by choosing one of the following links: I accept cookies / I refuse cookies.

Contact

For more information on this Cookie Policy or the use of your personal data, please contact the COMO Group’s Data Protection Officers at: dataprotectionofficer.th@th.club21global.com.